Hvem vi er
Tobias Lau

Medstifter

Tobias har det overordnede ansvar i Social Action som han er medstifter af og direktør for. Tobias har med Social Action skabt en virksomhed, som bygger bro mellem det kvalitative og den kvantitative metodegrundlag. Siden Social Actions start har Tobias blandt andet ledt opgaver for Erhvervsministeriet, LEGO, Coloplast, Aarstiderne og Gehl Architects – foruden en række kommuner.

Tobias er debattør inden for bæredygtighed og har blandt andet blogget i 7 år for Børsen og holder løbende foredrag på uddannelsesinstitutioner og skoler.

Tobias har dertil udgivet bogen ’Affald og fantasi’ (Gyldendal 2019), som omhandler iværksætteri og den cirkulære økonomi og medforfatter på bogen ’Massive Change (Phaidon 2004).

Siri Daa Funder

Funktionsdirektør og etnolog

Siri Daa Funder er uddannet etnolog fra Københavns Universitet. Siri er ansvarlig for Social Actions overordnede strategi og udvikling. Som etnolog er Siri stærkt funderet i den kvalitative metode og har mangeårig erfaring med især observationsstudier, interviewmetode, fokusgrupper og borgerinddragelse. Gennem tiden har hun udviklet og ledt Social Actions kvalitative research- og analysearbejde i opgaver for blandt andre Nordea-fonden, CBS, Realdania, Erhvervsstyrelsen og Københavns Kommune.

Siri har tidligere været projektleder i Chora Connection fonden og underviser i kulturteori på SAXO-instituttet, hvor hun stadig er tilknyttet som censor. Siri har desuden forfattet flere artikler om bl.a. bæredygtig byudvikling, stats- og livsformer, arbejdsmigration og national identitet.

Morten Hesselbjerg

Projektleder

Morten Hesselbjerg er uddannet human økolog fra Lunds Universitet og er projektleder i Social Action. Han har desuden en bachelorgrad i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet.

Som projektleder har Morten det daglige ansvar for Social Actions løbende projekter. Han styrer pt et projekt, der indebærer en langvarig undersøgelse og
effektmåling af fysiske interventioner i Kolding.

I en årrække har Morten arbejdet tæt sammen med Teknik og Miljøforvaltningen (TMF) i Københavns Kommune, med et mål om at forbedre københavnske
borgeres affaldssortering.

Viktor Herget

Projektmedarbejder

Viktor er uddannet etnolog fra Københavns Universitet og projektmedarbejder i Social Action. I øjeblikket læser han desuden en overbygning i ’Sociale Interventionsstudier’.

Viktor assisterer arbejdet på flere projekter i Social Action, og har været med til at udvikle forløb om
affald og sortering i samarbejde med Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. Viktor har i denne sammenhæng bl.a. afholdt flere fokusgrupper med borgere, som har haft til hensigt at afdække rationaler for sortering og udfordringer knyttet hertil.

Viktor leder derudover ofte det praktiske researcharbejde og er altid meget nærværende og til stede i felten.