Social Impact Tool

I Social Action har vi udviklet det værktøj, som vi kalder Social Impact Tool (SIT).


Formålet med værktøjet er at oversætte kvalitative indsigter til kvantitative tal og grafer. I et online forløb inviteres deltagere på en visuel og interaktiv rejse, hvor vi over tid får mulighed for at spørge ind til opfattelser, adfærd og holdninger, som vi efterfølgende omdanner til kvantitative data.   


Med værktøjet bliver det således lettere for samarbejdspartnere at få en mere håndgribelig forståelse af et projekts mulige effekter.


Værktøjet benyttes til at måle på adfærd, opfattelse og vaner over tid via deltageres medvirken i et online forløb, som vi programmerer specifikt til det givne projekt. På denne måde er det muligt at måle på, om svar til samme spørgsmål ændres over tid, og på denne måde kan vi måle udvikling og effekt af et projekt eller intervention.


SIT kan også facilitere en direkte adfærdsændring ved at gøre deltagerne mere opmærksomme på et bestemt emne – fx via oplysning eller ved at give deltagere små opgaver, som de skal udføre i dagligdagen. Således kan denne metode også være et aktivt redskab i arbejdet med at skabe forandring.


Vi har lavet et eksempel på en runde omhandlende affaldssortering, hvor du selv kan opleve værktøjet og dets muligheder. Gå på opdagelse ved at klikke på den sorte knap under.