Reetablering af Søndermarken i Vejle

Hvordan kan mindre tiltalende områder i den danske provins blive vitale forgangssteder for en bæredygtig fremtid? Det var spørgsmålet, som Social Action – i samarbejde med Transform, SLA og Grontmij – arbejdede ud fra i dette projekt for RealDania 

 

Social Actions rolle var at afdække det levede liv fra et lokalt perspektiv. Dette er sket ved gentagne feltbesøg i området, hvor livet og adfærden i området er blevet observeret, kombineret med samtaler med områdets beboere. Dette for at opnå en forståelse af kulturen og mulighederne i området – set fra de lokales synspunkt. Indsigterne har dannet grundlag for arkitektoniske ideer og koncepter for området, som på sigt forventes realiseret.

 

En af de grundlæggende visioner er – som følge af de indsigter, der blev genereret i felten –  blev blandt andet at mindske den trafik, som krydser gennem Søndermarken, ved at nedlægge én ud af fire vejbaner, for i stedet at skabe rum for leg, loppemarkeder, udstillinger og andet aktivitet i menneskehøjde.