Om Social Action
nørrebrosjælen2
Social Action oversætter bæredygtige visioner til daglige handlinger
Observation_affald2
Vi er et specialiseret team, der siden 2007 dedikeret har arbejdet
med meningsfuld værdiskabelse i mødet med det 21. århundredes udfordringer.
Vi arbejder med bæredygtighed i bred forstand med speciale i de sociale og
miljømæssige udfordringer.
Workshop ved Dybvadbro station
Vi har en etnologisk approach til arbejdet med bæredygtighed.
Derfor har vi hverdagslivet som interessefelt, da vi mener, at udfordringer
– såvel som potentialer – ligger i de valg, holdninger og adfærdsmønstre,
det komplekse hverdagsliv består af.
IMG_1535
Med udgangspunkt i kvalitative og kvantitative metoder samt designmetoder
hjælper vi kommuner, institutioner og virksomheder med at forstå og løse
specifikke udfordringer i mødet med borgere og brugergrupper.
papindkast
Vi formidler vores undersøgelser, indsigter og anbefalinger via rapporter,
præsentationer, oplæg, idékataloger, billed- og filmmateriale
og som konkrete forslag til interventioner.