Vores metoder

Interviews

VI foretager kvalitative interviews og fokusgruppeinterviews.
Via interviews sætter vi os i menneskers sted, opnår dybdegående
forståelse og analyserer komplekse problemstillinger.


Observationer

Vi anvender observationsmetoden i projekter, hvor det er vigtigt at få indblik i den adfærd, der lader sig observere. Det kan være menneskers ruter, bevægemønstre og aktivitet i et givent fysisk rum. I observationsarbejdet foretager vi altid fotodokumentation.


Social Impact Tool

Social Action har vi udviklet værktøjet Social Impact Tool (SIT). Social Impact Tool er en online platform, som vi bruger i en lang række undersøgelser og projekter. Med værktøjet har vi mulighed for at involvere en bred gruppe af mennesker og spørge dem ind til opfattelser, adfærd og holdninger. Deltagernes svar omdannes efterfølgende til kvantitative data.