Social Impact Tool

I de sidste mange år har vi oplevet et stort behov for at kombinere den kvalitative metode med en mere kvantitativ tilgang, der kan nå bredt ud, og som kan formidle resultater og effekter visuelt.


I Social Action har vi derfor udviklet det værktøj, vi kalder Social Impact Tool (SIT), der er en online platform, som vi benytter i en lang række projekter. Her inviteres deltagere på en visuel og interaktiv rejse, hvor vi over tid får mulighed for at spørge ind til opfattelser, adfærd og holdninger. Deltagernes svar omdannes efterfølgende til kvantitative data.   


Med værktøjet bliver det således lettere for samarbejdspartnere at få en mere håndgribelig forståelse for forskellige brugergrupper. Derudover benytter vi især værktøjet, når vi effektmåler for at dokumentere udvikling over tid.


Social Impact Tool kan også facilitere en direkte adfærdsændring ved at gøre deltagerne mere opmærksomme på et bestemt emne – fx via oplysning eller ved at give deltagere små opgaver, som de skal udføre i dagligdagen. Således kan denne metode også være et aktivt redskab i arbejdet med at skabe positiv forandring.

Her kan du se et eksempel på en runde fra vores projekt med Københavns Kommune: