Vi hjælper kommuner og institutioner i arbejdet med at etablere nye, gode vaner hos borgere.
Vi udvikler koncepter for effektmåling og evaluering for at blive klogere på effekten af tiltag og interventioner.
Vi undersøger brugeres adfærd, vaner og behov.
Vi inddrager borgere i udviklingsprocesser og i afprøvningen af nye tiltag.
Vi leverer desk-research og rådgivning om bæredygtig omstilling, hverdagsliv, bottom-up udvikling og forandringer.
Vi holder foredrag og faciliterer workshops om vores metoder og interesseområder.