Borgerinddragelse og samskabelse

Sammen med kommuner, virksomheder og institutioner inddrager vi borgere i udviklingsprocesser og i afprøvningen af nye tiltag.


Når vi laver borgerinddragelse laver vi oftest, til at starte med, et etnologisk feltstudie – fx via observationer og interviews – som vi bruger som indgang til at forstå et givent felt. Herefter afholder vi borgermøder og workshops, hvor borgere, sammen med fagfolk, har mulighed for sammen at udvikle ideer og input til, fx, skabelsen af et nyt område eller kvarter.


Projekter, hvor vi med borgerinddragelse og samskabelse er: