Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af CBS Campus

CBS har oplevet stor vækst de seneste år og har undervisningslokaler spredt ud over flere adresser på Frederiksberg for at kunne rumme de mange studerende. Derfor skal campus-området udvikles og udvides. CBS’ vision er at skabe et byintegreret campus: Forskning, undervisning og læring skal integreres med byen omkring.


Denne integration kan udfoldes, hvis borgere og andre interessenter i lokalsamfundet, tidligt i CBS Campus’ udvikling, informeres, involveres og udfordres i processen i arbejdet med at udvikle området. Arealet strækker sig over 130.000 m2, og en bred borgergruppe er naboer til campus-området. Borgerne vil have en tilhørende variation af idéer, bekymringer og forventninger til den årelange proces og det endelige slutprodukt.


Derfor har Social Action gennemført en workshop-række med borgere i lokalområdet for at få borgerne til at forstå og involvere sig i processen med at skabe de bedste rumlige kår under og efter byggeriet.


Projektet er lavet i samarbejde med: CBS og Frederiksberg Kommune