Research og rådgivning

Vi leverer desk-research og rådgivning om bæredygtig omstilling, hverdagsliv, bottom-up udvikling og brugercentreret forandring.


Det gør vi typisk ved at kombinere indsamlet materiale fra felten med desk-research.


Vi har erfaret, at skarpt formulerede indsigter – og ikke mindst overleveringen heraf –  kan skabe større forandring end 100 siders lange rapporter. Det betyder dog ikke, at vi frasiger os kunsten at skrive rapporter, men blot at vi har fokus skarpt rettet mod at levere vores pointer og indsigter så præcist som muligt.


I vores arbejde skaber vi orden og overblik i formidlingen af den komplekse virkelighed, vi undersøger. Dette betyder, at vi ofte laver fysiske, grafiske visualiseringer af de indsigter, vi genererer. Derfor er vores kontor på Refshaleøen ofte forvandlet til et kreativt værksted med udklip af billeder, udprint af citater, knappenåle og illustrationer, der skaber os nye forståelsesmæssige konstellationer, som kan danne baggrund for nye og anderledes indsigter.


Relevante projekter: