Aarstiderne – Undersøgelse af danskernes madvaner

Aarstiderne ønsker at forstå danskernes madvaner og hvilke levemåder, rutiner, valg og hverdagsliv, der er forbundet til vores måltider.


Derfor har Social Action været hjemme hos en række danskere, hvor vi – sammen med undersøgelsens deltagere – har lavet mad og talt om måltidets betydning og plads i en verden anno 2018.


Til det formål er kvalitative, etnografiske metoder særligt brugbare (fx kvalitative interviews og observationer), for at opnå en dyb forståelse for hverdagslivets kompleksitet. Vi anvendte derudover også metoder såsom fotodokumentation og dagbøger, hvor deltagerne i løbet af nogle uger noterede oplysninger om deres måltider og tog billeder.