Reetablering af Søndermarken i Vejle

Hvordan kan mindre tiltalende områder i den danske provins blive vitale forgangssteder for en bæredygtig fremtid? Det var spørgsmålet, som Social Action – i samarbejde med Transform, SLA og Grontmij – arbejdede ud fra i dette projekt for RealDania 

 

Social Actions rolle var at afdække det levede liv fra et lokalt perspektiv. Dette er sket ved gentagne feltbesøg i området, hvor livet og adfærden i området er blevet observeret, kombineret med samtaler med områdets beboere. Dette for at opnå en forståelse af kulturen og mulighederne i området – set fra de lokales synspunkt. Indsigterne har dannet grundlag for arkitektoniske ideer og koncepter for området, som på sigt forventes realiseret.

 

En af de grundlæggende visioner er, som følge af de indsigter, der blev genereret i felten, at mindske den trafik, som krydser gennem Søndermarken, ved at nedlægge én ud af fire vejbaner, for i stedet at skabe rum for leg, loppemarkeder, udstillinger og andet aktivitet i menneskehøjde.