Effektmåling og evaluering

Vi udvikler koncepter for effektmåling og evaluering, laver undersøgelser og analyserer for at hjælpe vores kunder med at bliver klogere på (samt dokumentere) effekten af tiltag og interventioner.


Vi benytter os af såvel kvalitative som kvantitative tilgange, når vi evaluerer.


Kvalitativt foretager vi klassiske, etnologiske interviews og laver observationer med henblik på evaluere og dokumentere udvikling over tid. Her har vi bl.a. – i samarbejde med Gehl Architects – udviklet et metodekatalog i forbindelse med Nordea-fondens kampagne ‘Gode liv i byen’.


Kvantitativt har vi, med inspiration fra Harvard University, udviklet et nyskabende metodisk værktøj, som rummer muligheder for at følge og dokumentere brugernes adfærd og forståelser over tid. Vi kalder værktøjet Social Impact Tool (SIT). Læs mere om SIT her.


Projekter, hvor vi arbejder med effektmålinger og evalueringer er: