Effektmåling for Nordea-fonden

Nordea-fonden vil gerne kunne måle effekterne af de projekter, de støtter rundt om i landet.


Derfor har Social Action, sammen med Gehl, i over halvandet år målt effekten af fire projekter, som Nordea-fonden har støttet via kampagnen ’Gode Liv i Byen’.


Social Action har haft ansvaret for udvikling og gennemførelse af kvalitative interviews og for den online fjernmonitorerende adfærdsmåling (SIT), og har herunder løbende haft kontakt med ca. 40 borgere. Undersøgelsesdesignet er udformet således, at der arbejdes med en før, under og efter måling, der har til hensigt at dokumentere udvikling i de enkelte projekter over tid.  


Effektmålingen har fokus på at undersøge, hvad der skaber værdi for mennesker. Ved at undersøge, hvad  der skaber værdi, er det hensigten at skabe værdi for flere; at skabe samfundsmæssig værdi.


Samarbejdet mellem Social Action og Gehl er et samarbejde mellem metoder, der i sin sammenhæng bidrager med – hvad vi mener – giver den mest fyldestgørende afdækning af og indsigt i det felt, vi undersøger. Dette er en kombiation af metoderne: adfærdsmåling (via Social Impact Tool), interviews og observationer, samt registreringer og tællinger. Se præsentation af resultater her.

 

Effektmålingen er lavet i samarbejde med: Gehl og Nordea-fonden.