Effektmåling af udviklingen på Troldhedestien i Kolding

I Kolding Kommune ønsker man at forbedre tilgængeligheden til Troldhedestien, en 10 kilometer lang sti, der bugter sig gennem naturområderne omkring Kolding. Målet er at styrke den sociale inklusion mellem de mennesker, der bor langs stien. Nye rum og rammer – udvidet stisystem, shelters, legepladser og andre mødesteder – skal udgøre grundlaget for nye fællesskaber mellem borgere med forskellige forudsætninger.


Social Action har været med fra starten og følger Troldhedesti-projektet, og dets effekter, til de nye fysiske rammer er bygget, og livet har indfundet sig.


Social Action har foretaget en række interviews med ansatte fra organisationer langs stien, samt deres brugere og beboere, for at blive kloge på, hvordan området bruges nu. Her er der særligt fokus på, hvordan marginaliserede befolkningsgrupper benytter (eller ikke benytter) stien og naturens potentiale. Som led i effektmålingen følges 250 koldingensere over 2,5 år gennem vores online værktøj (Social Impact Tool). Desuden foretages observationer langs stien på udvalgte tidspunkter i projektperioden. Disse tre metodikker udgør tilsammen grundlaget for denne effektmåling.


Projektet laves i samarbejde med: Realdania og Kolding Kommune.