Brugerundersøgelser og servicedesign

Vi undersøger brugeres adfærd, vaner og behov.


I et ofte tværfagligt samarbejde hjælper vi med at udtænke nye løsninger i brugerens interaktion med konkrete services.


Brugere er mennesker. Mennesker er komplekse.


Derfor bliver vi nødt til at forstå mennesker kvalitativt.


En brugerundersøgelse kan kortlægge brugeres oplevelse af et specifikt produkt eller service med henblik på at optimere produktet. Produkters anvendelse kan ikke forstås løsrevet fra den kontekst, det indgår i. Derfor undersøger vi brugeres oplevelse af produkter i den specifikke anvendelsessammenhæng – og kaldt praksis. Derfor er brugerundersøgelser meget håndgribelige og konkrete.


Derudover kan en brugerundersøgelse også bidrage med konkret viden, der kan bruges i beslutningsprocesser. På den måde kan brugerundersøgelser sikre at en – fx kommunal – service stemmer overens med de forventninger, som brugerne har.


Endelig kan en brugerundersøgelse benyttes som kommunikationskanal, hvor brugere får mulighed for at bidrage med ideer, forslag og løsninger.


Projekter, hvor vi laver brugerundersøgelser og servicedesign er: