Adfærdsændrende interventioner

Vi hjælper kommuner og institutioner i arbejdet med at etablere nye, gode vaner hos borgere.


I Social Action anvender vi interaktions-metoder til at inddrage borgere i undersøgelser om adfærd og for direkte at påvirke borgeres adfærd. Det har vi blandt andet gjort i samarbejde med Nordea-fonden (om måling af borgeres brug af byrum over 18 måneder), med Gehl Institute (om påvirkning af borgeres samarbejdsevne for at skabe levende byrum i 5 amerikanske byer) og med CBS.


Vi er meget bevidste om vores ansvar i arbejdet med at påvirke adfærd. Derfor indgår vi kun i der projektsamarbejder, der er såkaldt ‘do good’ projekter.

Dernæst arbejder vi hovedsageligt med at gøre den ubevidste adfærd bevidst. Dvs. at vi i de adfærdsændrende aktiviteter mest af oplyser, engagerer og giver viden tilbage til undersøgelsesdeltageren om egen adfærd – modsat fx blot at “nudge” en ny adfærd.


Projekter, hvor vi laver adfærdsændrende interventioner er: