Påvirkning af affaldsadfærd i Københavns Kommune

I gennem en lang periode har Social Action, sammen med Københavns Kommune, udviklet et koncept, der har til formål at styrke københavneres affaldssortering.


Projektet startede i 2016 med en enkelt boligblok, og til marts 2019 udrulles det til hele Københavns Kommune. Projektet, dengang som nu, går i al sin enkelthed ud på at hjælpe københavnere med deres sortering gennem et specialudviklet motivationsforløb.


Motivationsforløbet er blevet testet to gange på Amager – først i én boligblok, siden i seks. Det er blevet skærpet og forbedret på baggrund af interviews med enkelte deltagere. Forløbet indeholder spørgsmål, affaldsinformationer, gode råd og idéer til, hvordan man kan forbedre sin egen sortering. Som platform til motivationsforløbet bruger vi vores online værktøj – Social Impact Tool. Læs mere om SIT her.


Motivationsforløbet er blevet til i samarbejde med: Københavns Kommune.