Bøger: The New Economics + Portraits of the Mind.

BØGER: Hvorfor skal vækst måles af økonomer? Og hvordan er hjernen blevet visualiseret fra Antikken til det 21. århundrede? Det er de store emner bag to nye bøger fra forfattere i henholdsvis England og Columbia University.
Økonomers evne til at måle vækst, tages under kyndig behandling af de to forskere David Boyle og Andrew Simms i The New Economics (Earthscan Ltd), Med fokus på at afdække den bedste måde at måle vækst, afdækkes en række huller i nutidens økonomiske måleredskaber.
Hvem vidste for eksempel at de lykkeligste mennesker, målt på både økonomiske, sociale og miljømæssige parametre, ofte lever på øer (de allerlykkeligste folk stammer i følge en undersøgelse fra Vanuatu øerne). I følge forfatterne skyldes dette fænomen, øboernes nære forhold til lokalsamfundet, deres evne til at overskue rammerne for deres handlinger og for deres nærhed til naturen.
I Carl Schoonovers ”Portraits of the Mind” bliver mennesket fantasiorgan, hjernen, objekt for vor visuelle præstationsevne. Menneskets egen evne til at visualisere hjernen, er fokusset for bogen, som med gribende malerier og videnskabelige kobbertryk, viser, hvordan vi i flere tusinder år har forsøgt at forstå os selv og vore egen kapacitet, ved at illustrere vores sind.