Make website about the future of energy – price 8.000 euro

October 13, 2009

 

Social Action har sammen med Biogasol og Bornholms Affaldshåndtering sendt følgende tilbud ud. Alle – også studerende – har en chance, sålænge de har et CVR-nummer.

Vi håber du vil sende et tilbud ind. Vi er meget åbne for nye, friske løsninger.

Venlig hilsen

Social Action, Biogasol og Bornholms Affaldshåndtering.

 

———————————

 

Tilbud om design og implementering af hjemmeside om
”Brugerdreven Energi”

Tilbydes af Konsortiet for Det Brugerdrevne 2. Generations Bioethanolanlæg
15. februar 2010.

 

Indledning
Virksomhederne Biogasol, Social Action og Bornholms Affaldshåndering har siden april 2009 arbejdet på et projekt der undersøgte lokalsamfunds evner til at omdanne organisk affald til brændsel (2. generations ethanol).

Projektet er støttet af EUs Regionalfond og puljen for brugerdreven innovation (BDI). Læs mere om projektet under følgende link:

http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/projekterbrugerdreveninnovation/0/14/5088005

Som resultat af projektet, skal der udvikles en inspirerende og levende hjemmeside som præsenterer resultaterne af undersøgelsen.

 

Formål
Hjemmesidens formål er at inspirere andre parter i samfundet (eksempelvis kommuner, virksomheder, skoler) til at begynde at se sig selv som en naturlig aktør i bestræbelserne for at få skabt et bæredygtigt samfund.

 

Formidling

Fokus på underholdende historiefortælling
Hjemmesiden skal udstråle lethed og vitalitet omkring evnen at udføre teknologiske miljøprojekter i samspil med lokalsamfundet og lokalbefolkningen. Det betyder at kompleks viden skal kunne visualiseres på dragende og underholdende vis. Det anses i den forbindelse som et succeskriterium at hjemmesiden skal kunne sprede sig til brugere på nettet i ind- og udland alene på grund af dens brug af form. Det æstetiske udtryk og måde hvorpå historien fortælles visuelt vægtes derfor højt. Erfaring og interesse inden for informationsgrafik og anden måde at vise kompleks viden visuelt vægtes derfor højt.

 

Formidling

Samlet visuelt udtryk
Hjemmesiden skal have en samlet visuel stil som sammenbinder de mange typer data-materialer fra projektprocessen. Det betyder blandt andet at nogle elementer i datamaterialet fra tilbudsgiver skal rentegnes eller videre-layoutes for at indgå i den visuelle stil som tilbudstager foreslår.

 

Sprog

Hjemmesiden vil overordnet fremstå på engelsk, men enkelte artikler vil forekomme på dansk. Al eventuel oversættelse vil blive oversat af en oversætter af tilbudsgivers valg.

 

Eksisterende materiale

Tilbudsgiver vil bidrage med tekst, billeder og videomateriale. På nuværende tidspunkt (februar 2010) findes der ca. 200 billeder, ca. 30 videofilm af interviews med respondenter, ca. 30 illustrationer af processen og resultater. Det er op til tilbudstager at udvælge hvor meget materiale der skal anvendes på siden. Dog vil der være minimumskrav som kan læses under kravspecifikationen.

 

Videoarbejde

Det er en fordel hvis tilbudstager har erfaring inden for videoredigering idet dele af videomaterialet bør sammenklippes til minimum 4 video af 2 minutters varighed med henblik på at kunne vises på siden.

 

Udnyttelse af internet-mediet

Det forventes at tilbudstager vil deltage aktivt for at skabe nye ideer og værktøjer, der kan skabe opmærksomhed og brugbarhed omkring sitet. Det kunne for eksempel være inkluderende måder hvorpå lokalbefolkninger verden over kan søge om at være med i et bæredygtigt projekt; det kan være måder hvorpå virksomheder kan dele deres ønske om at demonstrere en miljøteknologi i et lokalområde eller noget helt tredje. Sådanne ideer og værktøjer vil tilbudsgiver hjælpe med at opfinde og udvikle.

 

Associationer

Sitet skal fremstå således at følgende associationer mødes når man besøger siden:
– Inspirerende
– Levende
– Visionær
– Stilrent
– Legende
– Let
– Informationsrigt
– Fortællende
– Energisk
– Inddragende
– Handlingsorienteret

 

Kravspecifikation, tekniske

-Siden skal fremstå på samme måde på minimum Firefox, Safari og Internet Explorer.
– Dele af siden skal kunne opdateres let og brugervenligt af tilbudsgivere.
– Downloadtiden på hjemmesiden må ikke overstige 5 sekunder.
– Databasen i et evt. CMS-system bør kunne tilpasses andre CMSer, uden dette er et krav.

 

Kravspecifikation, indholdsmæssige

Nedenstående indhold leveres af tilbudsgiver med mindre stjerne (*) er indført.

Hjemmesiden skal

– Minimum indeholde 10 interviews med respondenter fra Bornholm.
– Minimum indeholde 50 billeder fra projektudførelsen.
– Minimum indeholde 1 analyse af projektet.
– Minimum indeholde 1 artikel om processen i projektet.
– Minimum indeholde 3 film fra projektet af hver 3 minutters varighed*.
– Minimum indeholde 3 hele interviews i mp3-format.
– Minimum vise 3 prototyper som resultat af projektet*.
– Minimum skabe 3 muligheder for brugeren at komme i kontakt (værtøj)*.
– Minimum vise 5 illustrationer* i overensstemmelse med hjemmesidens stil.

 

Vedligeholdelse

Tilbudstager har ansvaret for vedligeholdelse af hjemmesiden. Dette indebærer teknisk assistance ved udfald og andre tekniske fejlforekomster.

 

Bæredygtighed

Det bør overvejes hvordan man har tænkt sig at udføre arbejdet så det får mindst mulig negativ påvirkning på miljøet.

 

Deadline

Deadline for lancering af hjemmesiden er 31. maj 2010.

 

Budget

Budgettet for udvikling, design og implementering af hjemmesiden er på 50.000 kr.

 

Tilbudsdokumentet

Tilbudsgiver har til hensigt at gøre valget af tilbudstager afslappet og menneskelig. Det er vigtigt at de rigtige får opgaven. Tilbudsgiver har ingen præferencer hvad angår tilbudstagers virksomhedsstørrelse. Så længe man har et CVR-nummer er man med. Modige designstuderende med CVR-nummer kan derfor også føle sig inkluderet. For at lette processen skal interesserede ikke gøre andet end at skrive et dokument som skal indeholde følgende:
– Kort beskrivelse af erfaringer (halv side).
– Kort beskrivelse af interesse i projektet (max en halv side).
– 5 links fra hjemmesider fra verden, som man mener er interessante inspirationskilder for at guide en løsning på opgaven.
– Navne på involverede mennesker i projekter.

Interesserede vil omkring 1. marts blive kontaktet af tilbudsgiver om yderligere eventuelle spørgsmål.

 

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen vil foretages på baggrund af:
– Ambitionsniveauet hos tilbudstager for at løse opgaven.
– Evne og motivation til at vise kompleks viden på inspirerende og visionær vis.
– Levering af mængden af kvalitet inden for budgetrammen.
– Motivation og lyst til at få hjemmesiden til at blive et hit på nettet.

 

Send tilbudsdokumentet til
tobias@socialaction.dk

 

Good luck,
Biogasol, Social Action & Bornholms Affaldshåndtering

www.biogasol.dk
www.socialaction.dk
www.bofa.dk