Effektmåling for BaneGaarden og DSB Ejendomme

De gamle trælader på baneterrænet nær Otto Busses Vej er netop nu under omfattende forvandling i den grønne omstillings tegn


Med projektet “BaneGaarden” vil området i løbet af efteråret 2019 introduceres som en ny oase i den københavnske jungle byggende på kreativitet, bæredygtighed og plads til liv. Målsætningen er at åbne området mod byen til nytte og lyst for borgerene, som over tid vil være med til at skabe og redefinere denne historiske del af byen. 


Træladerne, der ikke har været i brug i omkring 50 år, skal fremover danne rammen om et nyt grønt område i København. De skal bl.a. huse aktiviteter for folk i alle aldre, grønne iværksættere, restauranter, en gårdbutik og meget mere, som alt sammen skal give næring til vores sanser og indbyde til bæredygtig tænkning og levevis.


Social Action har – med sine mangeårige erfaring med effektmålinger – fået til opgave at følge områdets udvikling. For at forstå hvilken værdi projektet skaber for området og dets brugere, er Social Action derfor nu gået i gang med at foretage en før-måling, hvor vi interviewer kommende brugere og naboer til området, samt foretager observationer for at dokumentere brugernes holdninger og faktiske adfærd. Derudover har vi opsat sensorer på udvalgte strategiske lokationer, der løbende monitorerer brugernes bevægemønstre. 


I efteråret 2020 foretager vi igen interviews, observationer og analyserer sensordata, som skal agere sammenligningsgrundlag med data fra før-målingen, for dermed at dokumentere den effekt og værdi, som projektet skaber for brugere og området.