Evaluering af nye undervisningsmiljøer på CBS

Copenhagen Business School har som vision at skabe en ny, innovativ undervisningskultur.


Denne undervisningskultur skal især være baseret på dialog med tesen om, at læring grundlæggende er en social aktivitet. Med etableringen af to testmiljøer er det hensigten at give den dialogbaserede undervisning forbedrede vilkår, der inviterer til samarbejde og dialog.


Social Action har i over 6 måneder gennemført en evaluering af to testlokaler med henblik på at undersøge udbyttet af og mulighederne i de nye undervisningsmiljøer.  

Fokus har været på, hvordan de rumlige omgivelser og inventar korrelerer med den undervisning, der foregår i lokalerne, og på, hvorvidt testlokalerne motiverer til en innovativ undervisningskultur, som senere kan opskaleres i den nye Campus-bygning. De samme studerende og undervisere er blevet fulgt i løbet af undersøgelsen.


Evalueringen er foretaget ud fra tre metoder – observation, interview og online-måling (SIT).


Projektet er lavet i samarbejde med: CBS