Brugerundersøgelse for Vestforbrændingen

Vestforbrændingen ønsker, i samarbejde med tre kommuner på den københavnske vestegn, at gennemføre et ambitiøst forsøg med at teste nye måder at indsamle affald til genbrug. I forsøget har borgere meldt sig til at deltage i pilot-testen, hvor de i en periode skulle sortere papir, plast, glas og metal samt bio- og restaffald hver for sig.


Social Action har i forsøgsperioden, via kvalitative interviews og observationer, indsamlet borgeres erfaringer med deres beholderne – hvor ofte de skal tømmes, hvordan de er at bruge, hvor let det er at sortere korrekt osv.


Vi analyserede vores data og præsenterede en række centrale indsigter til Vestforbrændingen, som blev brugt i videreudviklingen af sorteringsordningen.


I samarbejde med: Vestforbrændingen, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Høje Taastrup Kommune