Idé- og konceptudvikling af Entreprenørskabskollegiet

I en periode på tre uger, henover sommeren 2015, flyttede Social Action ind på COBE Arkitekters kontor på Papirøen i København. Sammen udviklede vi et kollegium, der skulle opfordre til møder på tværs af uddannelser, fagligheder og interesser. Disse møder skulle inspirere til nye idéer og løsninger på komplekse aktuelle problemer.


Via desk research, interviews med rektorer og studerende fra Københavns forskellige uddannelsesinstitutioner, nedfældede vi nogle dogmer for optagelsen af de fremtidige kollegianere. Der skulle være en balance af fagligheder, således at ligemange kreative, tekniske og businessorienterede studerende blev optaget. Desuden skulle en særlig programmering af bygningen sikre møder på tværs af fagligheder.


Projektet blev udført i tæt samarbejde med: COBE Arkitekter og CBS