Strategisk samskabelse i nytænkningen af LEGO-afdelinger

Hvordan kombineres aktiviteter fra ens velgørenhedsorganisation med ens business-afdeling? Dette var udfordringen, som Social Action blev stillet af LEGO.


LEGO Play and Education er en velorganiseret velgørenhedsorganisation med vigtige kulturelle og historiske rødder til moderselskabet LEGO. Udfordringen bestod ved projektets start i, at der ingen strategisk forbindelse var mellem denne organisation og LEGOs forretningsmæssige afdeling, ligesom der heller ingen formelle visioner forelå. Man så fra LEGOs side et uudnyttet potentiale ved en strategisk udvikling på tværs af organisationerne, men havde svært ved at se, hvordan udfordringen bedst muligt skulle tilgås.


Social Actions opgave blev at skabe et overblik over udfordringer og muligheder. Ydermere lød opgaven på, at bruge de, på daværende tidspunkt, ikke opdagede udfordringer og muligheder til at konceptualisere nye produkter og services, som skulle indgå i en langsigtet strategisk fusion mellem velgørenhed og business initiativer.


Social Action skabte en online platform af skræddersyet information målrettet opgavens fokus – at få de to elementer til at indgå i et positivt samspil fremadrettet. Der blev genereret data blandt eksperter fra førende humanitære organisationer.

Endvidere blev der foretaget interviews med eksperter inden for CSR og BOP, mens platformen også fik et akademisk tække, idet der også blev foretaget interviews med førende professorer på området.

Der blev desuden lavet brugerundersøgelser og indsamlet data fra relevante casestudier for til sidst at kunne give konkrete bud på muligheder og faldgruber i fusionen af mål og strategier mellem de to virksomhedselementer.


Det omfattende arbejde blev transformeret til konkrete løsningsforslag og innovative aktiviteter, som kom til at agere spydspids i nye banebrydende koncepter og designs for produkter og services i nye markeder.

Social Action created a tailored research platform that included interviews with experts from humanitarian organisation, user research and case studies to understand the opportunities and pitfalls.
Our service