Skabelse af visuel identitet for cirkulær industri-symbiose

Kalundborg Symbiose er et partnerskab mellem otte offentlige og private virksomheder i Kalundborg. Sammen har de siden 1972 udviklet verdens første industrisymbiose med en cirkulær tilgang til produktion. Trods det højtudviklede teknologiske system bag symbiosen, samt den bæredygtige tilgang til produktionen, var det almene kendskab til Kalundborg Symbiose i 2011 meget begrænset.


Social Action blev i samarbejde med Campbell & Co. bedt om at gøre casen mere tilgængelig for for mennesker i almindelighed. Med afsæt i medarbejderinterviews, nye som gamle avisartikler og observation hos de forskellige virksomheder, som tager del i symbiosen, blev det kortlagt, hvordan en kompleks størrelse, som en industrisymbiose, bedst kunne formidles. Herfra udviklede Social Action en ny branding-strategi, som blandt andet indeholdte udarbejdelsen af et nyt website til formidling af virksomhedens formål, historie og visioner. Som understøttende element blev en kort film produceret for at visualisere tankerne bag Kalundborg Symbiose og der blev derudover skabt en ny grafisk identitet for virksomheden centreret om selvsamme logo, der bruges i dag med henblik på at kunne vække genkendelighed.


Projektet blev til i samarbejde med: Campbell & Co. og Dansk Symbiose Center


Der er i dag skabt større kendskab til Kalundborg Symbiose, der i 2018 blev tildelt Win-Win Gothenburg Sustainability Award.

Der kan læses mere om Kalundborg Symbiose på: http://www.symbiosis.dk & https://symbiosecenter.dk

Du kan også downloade en brugervenlig præsentation af Kalundborg Symbiosen og deres spydspidsprojekter i regionen omkring Kalundborg her.