Kortlægning af affaldsadfærd på Bornholm

For at lave ethanol ud af affald er vi nødt til at forstå, hvordan affaldet indsamles på den rigtige måde. Hvordan kan man få borgere, virksomheder, landmænd og andre organisationer til at frasortere affald til produktion af ethanol?


Et anden generations ethanolanlæg skulle bygges på Bornholm af Biogasol. I den forbindelse skulle hele samfundet involveres i affaldssortering.

Social Action udførte over 30 interviews med relevante producenter af organisk affald, som for eksempel restauranter, hospitaler, landbrug, skoler, m.fl.


Vi kortlagde alle relevante aktørers motivationer for at ville bidrage til at få deres organiske affald med i sådan et system. Alle vi interviewede havde mod på at deltage. Dog havde alle forskellige bevæggrunde for at ville deltage. Sammen med Biogasol udviklede vi en strategi, der kunne imødekomme alles behov.


Projektet blev udført i samarbejde med: Biogasol & Bornholms Affaldshåndtering