At forstå affald gennem immigranters øjne

Social Action har hjulpet Brøndby og Gladsaxe kommune med at skabe forståelse for, hvordan der på bedste måde kan  kommunikeres med immigranter – både dansktalende og ikke-dansktalende – om affaldssortering i to boligområder.


Sigtet for projektet var at afprøve den allerede eksisterende kommunikation, for derigennem at finde en ny og mere effektiv kommunikationsstrategi.


Social Action udførte en lang række interviews med borgere i Værebroparken i Gladsaxe og i Brøndby Strand Nord. I alt interviewede vi borgere fra 22 husstande. Desuden foretog vi heldagsobservationer ved skralderum og var med skraldemænd på tur. På baggrund af vores undersøgelser udviklede vi en række anbefalinger til den kommende kommunikationsstrategi


Projektet blev støttet af Miljøstyrelsen og blev udarbejdet i samarbejde med Gladsaxe- og Brøndby Kommune.