Nye design og service-løsninger til udsatte diabetikere

Vi har samarbejdet med Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) og Novo Nordisk om at skabe brugerorienterede insulin-løsninger til fattige med diabetes i Indien og Kina.


Målet var, at finde løsninger på nogle af de problemer fattige diabetikere oplever i deres hverdag. Problemer der forhindrer en effektiv behandling.


Via feltarbejde i slumkvartererne i Chennai (Indien) og Dalian (Kina) som var centreret omkring interviews med indbyggere i områderne, kortlagde vi en række af de problemer, som kunne opstå. Det resulterede i nye design og service-løsninger udviklet i samarbejde med slutbrugerne.


Projektet blev udført i samarbejde med: Copenhagen Institute of Interaction Design og Novo Nordisk.