Undersøgelse af deleordninger i Københavnske boligforeninger

I september og oktober måned 2020 har Social Action – i samarbejde med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning – undersøgt udbredelsen af deleordninger i københavnske boligforeninger, med fokus på andelsboligforeninger og ejerboligforeninger.

Hvad bliver delt internt, hvem deler og hvordan deles der? Det var spørgsmål som disse vi – via spørgeskema, interviews og observationer – søgte svar på.

Kort fortalt kunne undersøgelsen vise at deleordninger er mere udbredte i andelsboligforeninger end i ejerboligforeninger. Der deles typisk værktøj, borde og stole og service. Der er generelt et ønske om, at dele endnu mere. Foreninger der har deleordninger, oplever i meget lille grad problemer og udfordringer forbundet hermed. Foreninger uden deleordninger har derimod nemt ved at forestille sig problemer. De typer af deleordninger der fungerer bedst, er dem med mindst administration.