Interviews

Vi foretager ofte kvalitative interviews for at opnå en dybdegående forståelse af et givent felt. På denne måde indsamler vi personlige beretninger om, hvordan det er at leve i den bestemte kontekst, og for det daglige livs betingelser og udfordringer.

Denne metode kan således bidrage med forståelse og forklaringer frem for fakta.