Metodekombination

Ved kombinationen af de tre metoder sker en interessant synergi, da metoderne løbende kan informere hinanden. Interviewmetoden kan hjælpe med at give forklaringer på nogle tendenser vi ser i adfærdsmålingen, og at adfærdsmålingen omvendt kan hjælpe til at pege på, hvilke emner der kan være relevante at spørge ind til i interviewsituationerne. Endelig kan observationer bidrage med et indblik i den adfærd, der umiddelbart kan observeres i en særlig kontekst.