Observationer

Vi anvender observationsmetoden i projekter, hvor det er vigtigt at få indblik i den adfærd, der lader sig observere. Det kan være menneskers ruter, bevægemønstre og aktivitet i et givent fysisk rum. I observationsarbejdet foretager vi altid fotodokumentation.