Urbanplanen – en alternativ tilgang til bedre affaldssortering

Urbanplanen har gennem de seneste år oplevet store udfordringer i forbindelse med håndtering af affald i området.


Urbanplanen har gennem de seneste 20 år været plaget af dårlig omtale, som har været med til at tegne et negativt billede udadtil. Kan en bæredygtig tilgang til arbejdet med mennesker og udviklingen af området være med til at ændre på dette?


Social Action har indgået et samarbejde med to ud af fem beboerforeninger i området omkring facilitering af en samskabende proces. Formålet med projektet er forandring af adfærd relateret til affald, hvor det lokale islæt danner rammen for forandringen. Ressourcer fra nærområdet integreres så vidt muligt, så Urbanplanens beboere selv er med til at forme det billede, de gerne vil se sig selv i.


Målet med projektet er skabelsen af en meningsgivende praksis omkring affaldssortering, som skal være med til at sikre bedre kildesortering af affald i både hjem og sorteringsskure.