Conspiracy for Good lanceret i London af bagmanden af Heroes.

SPIL: Bagmanden for TV-serien
Heroes har i England skabt den tværmedielle bevægelse, Conspiracy for Good, som skal få unge til at lege sig frem til en bedre verden.
I følge idémand, Tim Kring, er tanken at bruge gribende narrativ fortælleteknik til at skabe ny, fysisk adfærd der kan hjælpe verden i form af støtte til nødhjælpsorganisationer. Nokia har støttet foretagendet, som er blevet udviklet af over 100 spiludviklere.
Se mere på http://www.conspiracyforgood.com/