Kalundborg Symbiosen skal spredes til udlandet.

SKALERING: Kender du Kalundborg Symbiosen? Er svaret nej, skal du ikke være forundret. De færreste danskere har hørt om Kalundborg Symbiosen – og det selvom at Kalundborg Symbiosen er et af de fornemmeste eksempler på dansk bæredygtighedsingeniørkundskab til dato, og en bedrift som har været under konstant udvikling i 50 år.
Kalundborg Symbiosen, eller bare ”symbiosen”, er et industrielt økosystem, hvor virksomheder deler affald med hinanden i et lukket kredsløb. En virksomheds affald, er en anden virksomheds guld.
Systemet er unikt i verden, og folkene i symbiosen, såsom Novo Nordisk, Statoil, Dong Energy og Gyproc, kontaktes ugentligt af ingeniører, embedsfolk og studerende fra vidt forskellige lande som Chile, Kina, Japan, England og Zimbabwe.
Interessen er stigende og underholdningsværdien i symbiosen er i disse måneder ved at ændre sig. Social Action er sammen med Campbell & Co. blevet hyret til at gøre Danmark og verden bedre bekendt med Kalund-borg Symbiosen. Målet er at sprede konceptet om symbiosen til flere lande, for at skabe flere industrielle symbioser i verden. Arbejdet med at sprede konceptet sker i første omgang ved at lave nye services der aktiveres på en ny intelligent hjemmeside-platform om symbiosen.